Vi ste ovde

Sadržaj

Sistem za probne otiske

Digitalni probni otisak je nezamenljiv u procesu pripreme za štampu. Uvidom u contract proof štamparija i naručilac posla zajedno predviđaju toga kako će izgledati štampani proizvod na otisku štampanom na samoj štamparskoj mašini.

Proveravaju se da li postoje svi grafički elementi i potvrđuje izgled samog proizvoda.

Svaki digitalni probni otisak treba da sadrži čitljiv komentar sa sledećim informacijama

  • Naziv sistema za probne otiske, Naziv programa i štampača
  • Ime koloranta i podloge-materijala za štampu.
  • Simularana vrsta štampe
  • Koji se kolorni profil koristi
  • Datum i vreme štampe i poslednje kalibracie
  • Oznaka "Contract Proof according to ISO 12647-7" - "Probni otisak u skladu sa ISO 12647-7"

Kontekst kolona