Vi ste ovde

Sadržaj

Probni otisak na ekranu

Za veran prikaz digitalne infomacije na vašem monitoru pored Eizo monitora potrebno je programsko rešenje koje će na pravilan način da prilagodi prikaz procesnih CMYK i posebnih Pantone boja u RGB  kolornom prostoru.

U prvo vreme Softproof tehnologija ili probi otisak na monitoru nije bio omiljen zbog nedostataka postojeće tehnologije

CRT kompjuterski monitori nisu imali dovoljan bojni opseg Color Gamut da bi prikazali bojni opseg štampe.

Promenom temperature u prostoriji prikaz boje se menjao.

Uticaj zemljinog magnetnog polja imao je veliki uticaj na prikaz boje na kompjuterskom monitoru. Sam položaj odnosno na kom meridijanu i paraleli se nalazi monitor i njegova orijentacija prema severnom ili južnom zemljinom magnetnom polu imao je uticaj na prikaz boje. Kvalitet katodne cevi i elektronskih komponenti i njihova starost imali su veliki uticaj na stabilnost i kvalitet slike.

Prelaskom na TFT LCD thin film transistor liquid crystal display kvalitet se popravio.

Koršćenjem DUE tehnologije eizo monitori postižu ravnomernost slike na celom kompjuterskom monitoru.

Aktivna stabilizacija osvetljenja ABS omogućava optimalnu i tačnu osvetljenost minust posle uključivanje i aktiviranja monitora.

 

Kontekst kolona