Vi ste ovde

Sadržaj

Podešavanje programa Adobe Photoshop

Programi kompanije Adobe imaju imaju veliku popularnost u grafičkoj industriji. 

Posle instalacije navedenih programskih paketa, potrebno u uraditi podešavanje da bi mogli da ih koristimu u svrhu pripreme za štampu.

Osnovno podešavanje nije u skladu sa međunarodnim standardom ISO 12647 i ISO 15311 koji su osnova Fogra process standard offset - PSO i Fogra process digital - PSD.

U prvom koraku potrebno je preuzeti ICC profile sa web lokacije Evropske kolor inicijative.

Osnovni ICC profili za offset štampu

Osnovni ICC profil za RGB colorni prostor

Ukoliko koristite Windows operativni sistem dovoljno je da izaberete ICC profile i desnim klikom odaberete meni install.

Ukoliko koristite Macintosh računar i operativni system OS X potrebno je profile iskopirati u folder /Library/ColorSync/Profiles/

 Sledeći korak je podešavanje prikaza boje - Color setings

Da bi ste pristupili navedenoj strani morate biti prijavljeni

Kontekst kolona

Ograničen pristup

Za pristup više informacija morate biti prijavljeni

Strana za prijavu