Vi ste ovde

Sadržaj

PSD Sertifikacija

Kao FOGRA partner Colorsys pruža štamparijama mogućnost dobijanja FOGRA Process Standard Digital [PSD] sertifikacije

 Proces standard digital (PSD) je razvijen od strane Fogre. To je  industrijski orijentisan postupak i standardizovana procedura za izradu digitalnog štampanog proizvoda.

Korišćenjem PSD sertifikata pružaoci usluga dokazuju kvalitetan pristup i razumevanje proizvodnog procesa. Uspešna implementacija PSD omogućava nižu cenu, viši kvalitet, brži rad, ponovljivost i smanjenje otpada.

Opšti preduslovi

 • Uređaji: Ručni uređaj za merenje boja uključujući sredstvo za detekciju odstupanja.
 • Programi: PDF i EPS transformacija boje, provera PDF dokumenata koristeći PDF/X-Ready Profiles, Fogra MW CMYK V2/V3

Identifikacija tri "kombinacije"

Svaka kompanija za jedan dan sertifikaciju mora da identifikuje tri kombinacije: štampač, postavke i kvalitet štampe i podlogu za štampu. Te tri kombinacije bi trebalo da sadrže tipične postavke štamparije i da sadrže više digitalnih štampača osim u slučaju postojanja samo jedne mašine. U tom slučaju kombinacija sadrži drugu podlogu ili način rasterizacije. Najbolje je pogledati primer.

 

Da bi bili u stanju da kreiraju fizičku referencu u smislu ugovorenog probnog otiska ili otiska za proveru, tri kombinacije moraju biti reprezentativne za tipičnu dnevnu produkciju dok barem jedna od tri kombinacije mora biti u skladu sa ISO 12647-7 ugovoreni probni otisak ili ISO 12647-8 otisak za proveru. U slučaju postojanja dodatnih kombinacija za izradu ugovorenog probnog otiska ova ograničenja se ne primenjuju. 

Prethodni testovi:

 • Uspešna sertifikacija PDF/X-Creation
 • Uspešna sertifikacija PDF/X-Output za jednu od tri kombinacije
 • Uspešna sertifikacija FograCert otisak za proveru ili ugovoreni probni otisak za jednu od tri kombinacije.
 • Uslovi za gledanje/osvetljenje u skladu sa ISO 3664 (ispunjenje uslova FograCert kabinet-svetlo ili ISO 3664 protokol proizvođača)

 Provera prilikom sertifikacije

 1. Procesna kontrola štampa 
  1. Upravljanje kvalitetom: Periodična provera korišćenjem Fogra MW V2-V3, barem za jednu od tri kombinacije.Praćenje: Provera kvaliteta u smislu izveštaja i analize odstupanja, barem za jednu od tri kombinacije.
  2. Kalibracija (u odnosu na referencu) U smislu korekcije i uspostavljanja korektivnih mera  u cilju postizanja ponovljivosti i održavanju polaznih parametara, barem za jednu od tri kombinacije.
 2. Veran prikaz boja
  1. Štampa u skladu sa ISO 15311-2 ili ISO 15311-3 prema referentnim uslovima štampe, barem za jednu od tri kombinacije.
  2. Izabrana kombinacija i nivo kvaliteta se prikazuju na Fogra internet lokaciji.
 3. Radni tok / Workflow
  1. Provera svetla: Kritičko preispitivanje (barem) jednog uslova posmatranja u prema  (ISO 3664 ) standardu.
  2. Provera dokumenta: Potrebno je pronaći najmanje 7 o 10 grešaka u PDF dokumentu za test koji se dobija dve nedelje pre provere.
  3. PDF/X kreiranje: Usklađeno kreiranje PDF/X dokumenta
  4. PDF/X izlaz: Stabilna obrada i izlaz PDF/X dokumenata
  5. Altona Test Suite: Razumevanje suštine važnosti elemnata i ukazivanje pažnje na moguća ograničenja radnog toka, provera za sve tri kombinacije.
  6. Upravljanje profilima: Podešavanje i izvršavanje prevođenja boja u RGB PDF-u, koji je pripremljen za poslovnu primenu, u odabrane referentne uslove štampe (Fogra39 na primer)

        Kontekst kolona