Vi ste ovde

Sadržaj

PSO Sertifikacija ISO 12647

Kao FOGRA partner Colorsys pruža štamparijama mogućnost dobijanja FOGRA Process Standard Offset [PSO] sertifikacije - ISO 12647-2

Za kompanije koje se bave pripremo za štampu sertifikacije se provodi i sledećim fazama

 • Ekspertsko znanje upravljanja bojom - Expert colour management 
 • Izrada dikitalnog probnog otiska - Proof production
 • Skeniranje originala - Scanning (if appropriate)

Za štampare koji rade i pripremu za štampu sertifikacije se provodi i sledećim fazama

 • Ekspertsko znanje upravljanja bojom - Expert colour management 
 • Izrada dikitalnog probnog otiska - Proof production
 • Skeniranje originala - Scanning (if appropriate)
 • Izrada štamparskih ploča  - Platemaking
 • Dobijanje prvog otiska u standardu - Print job make-ready
 • Štampa odgovarajućeg tiraža u standardu - Print run

Za štampare koji ne rade pripremu za štampu sertifikacije se provodi i sledećim fazama

 • Izrada štamparskih ploča  - Platemaking
 • Dobijanje prvog otiska u standardu - Print job make-ready
 • Štampa odgovarajućeg tiraža u standardu - Print run

 

 

Kontekst kolona