Sadržaj

Veličina slova

Da biste promenili veličinu slova , koristite funkcionalnost svog pretraživača. Tasterske prečice su sledeće:

  • [Ctrl]-[+] Slova povećana
  • [Ctrl]-[-]  Slova umanjena
  • [Ctrl]-[0] Slova postavljena na unapred zadanu vrednost